Обществена поръчка

Решение №243/22.12.2014 г. за откриване на обществена поръчка по процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет:  "Доставка, чрез покупка на течни горива – газьол/дизел за отопление с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, за отопление на Почивна База ”Орлица”, к.к. Пампорово, община Смолян, област Смолян, местност Караманджа за отоплителен сезон 2015/ 2016 година"

Документи:
решение
сключен договор

Рецепция:
0888 700 507, 0309 / 58 290, 0309 / 58 291
Почивна база Орлица
Пампорово